Saker til styret.

 

Saker til styret må leveres skriftlig, enten på mail eller i postkassa utenfor vaktmesterkontoret minimum 1 uke før hvert styremøte.

 

Saker meldt inn vil behandlet på førstkommende styremøte etter at mail med sak er mottatt. Svar på sak vil bli sendt ut etter behandling i styremøte..

 

Styremøter sommer/høst 2019

 

Tirsdag 4 juni 

Tirsdag 6 august

Tirsdag 3 september

Tirsdag 1 oktober

Tirsdag 5 november 

Tirsdag 3 desember