Nøkkelbestilling

Vi har en nøkkelavtale med TOBB. 
Dersom du har behov for ny nøkkel kan dette bestilles ved å fylle ut et skjema på hjemmesidene til TOBB,
eller ved å ringe telefonnummer 73 83 15 00.

Skjema finner du her: tobb.no/for-beboere/nokkelbestilling 

Dersom dette gjøres ved å fylle ut skjema på nettsiden til TOBB, er nøkkelrekvisisjonen gratis.
Selve nøkkelen betales til leverandøren.