Husdyr

Styret i Vestlia ønsker at alle dyr i borettslaget skal være registrert. Endringer i borettslagsloven medfører at det ikke lenger må søkes om å få holde dyr, men borettslagene kan kreve at dyrene registreres.

Vi ber om at andelseiere som har dyr, enten de er søkt om tidligere eller ikke, fyller ut registreringskjema: Registrering av husdyr. Utfylte skjema kan legges i postkassen ved vaktmesterkontoret eller sendes på e-post til styret@vestliaborettslag.no.

Hunder skal være i bånd og under full kontroll i borettslagets område. Det er eiers ansvar å fjerne ekskrementer etter dyrene. Overtredelse av disse reglene kan føre til at husdyret blir forlangt fjernet.