Innlåsningsassistanse

Vi har innlåsningsassistanse inkludert i nøkkelavtalen med TOBB.
Fra 01.04.2013 har TOBB inngått ny avtale for innlåsningstjeneste og oppbevaring av hovednøkkel med G4S.

Bestilling av innlåsningsassistanse skjer til tlf.: 916 45 956.

Tjenesten koster kr 500,- + mva= kr 625,-