Miljøstasjon for farlig avfall

Vi har en miljøstasjon for farlig avfall i borettslaget.
Stasjonen er plassert ved driftsbygningen i Steindalsvegen og skal benyttes til det som tidligere ble kastet i rødboksen. Containeren er låst og for å få tilgang brukes systemnøkkel for ytterdør. 

Detaljer om hva som er farlig avfall finner du på Renholdsverkets hjemmesider.

 

Det er også en container for glass og metall bak miljøstasjonen.

 

Levere avfall selv: trv.no

 

Bestille henting av avfall: Returasekk

 

  Avfallstaxi