Lover og regler

Alle beboerne har plikt til å rette seg etter det som står i lover, vedtekter, infoperm og de vedtak som kommer i form av vedtak i styret kunngjort i infoskriv.

Borettslagsloven
Borettslagsloven finner du her: LOV-2003-06-06-39 Burettslagslova - brl. Lov om burettslag (burettslagslova). (2003-06-06)

Vedtekter
Vestlia borettslag sine vedtekter finner du her: Vedtekter Vestlia borettslag

Beboerperm / infoperm
Vestlia borettslag sin infoperm finner du her: Infoperm Vestlia borettslag (april 2015)

Ordensregler
Se infoperm.

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin