Størrelse

Borettslaget omfatter 16 stk 3-etasjes blokker med til sammen 324 leiligheter, 37 rekkehusleiligheter og 1 garasje for driftsavdelingen kombinert med kontor.

 

Lekeplasser er det 7 stk av, disser er spredt rundt i laget.

 

Totalt er det 400 parkeringsplasser i borettslaget, og av disse er det 58 garasjer, 66 motorvarmere og 30 ladeplasser for hybrid/el-bil.  

Borettslagets areal består av ca 38 dekar opparbeidet plen, skråninger og parkeringsplasser.
Total tomtestørrelse er 125 093 m2.

Det er ca 2 km veier/gangveier innenfor borettslagets område.

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin