Formål

Vedtektenes første ledd forteller hva som er borettslagets formål:

1-1 Formål
Vestlia borettslag er et frittstående borettslag som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig på lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boliger (herunder garasjer), samt forestå fellestiltak (herunder barnehage, vaktmestertjeneste etc), når dette har felles formål for andelseierne eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin