Styret

 

 Styret i Vestlia Borettslag består av:

 

  Navn  Adresse        E-post 
Leder Christian Claussen  AF 22C 

styret@vestliaborettslag.no

christian.claussen.cc@gmail.com

Styremedlem Bernt Kalseth  AF 4H 

styret@vestliaborettslag.no

Styremedlem  Lena Håskjold    EBS 20B styret@vestliaborettslag.no
Styremedlem  Kjell Vidar Følsvik  EBS 8C styret@vestliaborettslag.no 
Styremedlem  Nina Tveter AF 14C styret@vestliaborettslag.no 
Varamedlem    Jan Otto Kulseth EBS 6A  
Varamedlem  Mads Ratvik AF 8A

 

E-post til styret skal sendes til: styret@vestliaborettslag.no

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin