Totalforsikring

Fra og med 21. februar 2019 har Vestlia borettslag gått over i en ny forsikringsavtale med If. Dette er en totalforsikringsavtale som er kommet i stand i et samarbeid mellom If og Norske Boligbyggelag (NBBL). For oss innebærer dette at vi har en forsikringsavtale med If som administreres av TOBB. Inkludert i avtalen er også skadedyrbekjempelse gjennom Anticimex.

For skader på dagtid: ta kontakt med TOBB på telefon 73 83 15 00.

For skader på kveld/natt: ta kontakt direkte med If på telefon 02400.

Dersom du oppdager skadedyr, ta kontakt med driftavdelingen eller Anticimex direkte på telefon 815 48 250.

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin