Tildeling garasje-, hybrid/el-bil- eller motorvarmerplass

Dersom du ønsker å leie garasje, hybrid/el-bil eller motorvarmerplass, sendes en åpen søknad til driftsavdelingen.
Bruk gjerne e-postadresse: drift@vestliaborettslag.no.

Garasjeplass

Det er garasjer både i Edgar B. Schieldrops veg og Arne Fjellbus veg, til sammen 58 stk. 
Garasjer tildeles etter boansiennitet.

Satser for månedsleie garasjer er: 
Garasjer nedre p-plass Arne Fjellbus veg:
275,- pr. måned. 

Øvre Arne Fjellbus veg og Edgar B. Schieldrops veg: 
433,- pr. måned.

Ladestasjon for hybrid/el-bil

Vestlia BL har i dag 37 ladestasjoner for hybrid/el-bil, disse er fordelt i Edgar B. Schieldrops veg og Arne Fjellbus veg.

Lade-plass tildeles etter søkeransiennitet.

Satser for års leie er: 2000,- pr. år. +2,00,- pr. kWt (fra 1 januar 2020)

 

Motorvarmerplass

Det er uttak for motorvarmere både i Edgar B. Schieldrops veg og i Arne Fjellbus veg, til sammen 59 stk. 

Motorvarmerplasser tildeles etter søkeransiennitet. 

 

Sats for års leie er: 1200,- pr. år.

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin