Renholdtjeneste

Ny to årig avtale av renhold i blokkene er signert og utføres fortsatt av NRS as, denne inkluderer:

Ukentlig
- trapperom/oppganger 
- gelender  

- postkasser 

Månedlig
- kjeller ganger

- vindusposter

- vaskerier

 

1/2 årlig

- vindusvask utvendig og innvendig

 


Eventuelle tilbakemeldinger på utførelse av renholdtjenestene meldes til driftavdelingen eller styret.

Utover dette har alle beboere et felles ansvar for å holde fellesareal ryddig og rent.

Vestlia borettslag  |  Steindalsvegen 14, 7033 Trondheim  |  Tlf: 916 56 920  |  E-post: styret@vestliaborettslag.no  |  Org.nr: 954 872 416
Det er ikke tillatt å benytte bilder og kart fra borettslagets sider uten avtale med borettslaget
 sitemap
Admin